Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Voorontwerp bestemmingsplan 'Scheldekwartier Noord, Scheldewijk Oost’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
vrijdag 14 april 2023Voorontwerp bestemmingsplan 'Scheldekwartier Noord, Scheldewijk Oost’

Burgemeester en wethouders maken op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen bekend, dat in de periode 14 april tot en met 25 mei 2023 in het stadhuis in Vlissingen ter inzage ligt:

- Voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Scheldekwartier Noord, Scheldewijk Oost’.

Voorontwerp

Voor de ontwikkellocatie ‘Scheldekwartier Noord, Scheldewijk Oost’ is het doel de plots I (Touwslagerij), J en K (Admiraliteit) te ontwikkelen en hier een mix tussen grondgebonden woningen en appartementen (huur en koop) te realiseren. Het projectgebied wordt begrensd door de Singel aan de noordzijde, de Willem Ruysstraat aan de oost- en zuidzijde en de Insulindestraat aan de westzijde. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet de huidige bestemming worden gewijzigd. Dit bestemmingsplan vormt het juridisch planologisch kader voor de ontwikkeling van maximaal 245 woningen. Daarnaast wordt de onherroepelijke omgevingsvergunning 'Scheldekwartier-Noord, gedeelte De Koperslagerij' (82 woningen) opgenomen in dit bestemmingsplan.

Raadplegen

Het voorontwerp van het bestemmingsplan kunt u digitaal raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad 'Bestemmingsplannen', vervolgens het tabblad 'ID' selecteren en daar invullen 'NL.IMRO.0718.BPSN13-VO01'. Algemene informatie over het Scheldekwartier vindt u op www.scheldekwartier.nl

Inspraak

In de periode 14 april tot en met 25 mei 2023 kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van B&W via Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen of e-mail gemeente@vlissingen.nl onder vermelding van ‘Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan ‘Scheldekwartier Noord, Scheldewijk Oost’. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met de heer M. Köther via e-mail michielkother@vlissingen.nl

Vlissingen, 14 april 2023

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, drs. R.D.A. Wiskerke