Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ter inzagelegging van de concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Vlissingen 2023

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
inspraak
Publicatiedatum:
woensdag 1 februari 2023Ter inzagelegging van de concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Vlissingen 2023

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen hebben op 26 januari 2023 de concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer Vlissingen 2023 vastgesteld voor inspraak.

 

De concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Vlissingen 2023 ligt vanaf 1 februari tot en met 1 maart 2023 ter inzage. De conceptverordening is digitaal beschikbaar als bijlage bij dit gemeenteblad.

De stukken liggen daarnaast gedurende de terinzageleggingstermijn op werkdagen op het gemeentehuis aan de Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen.

 

U kunt op verschillende manieren uw inspraak indienen:

Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden gemotiveerd een zienswijze over de conceptverordening indienen. Dit kan mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijke inspraakreactie.

• U kunt uw zienswijze per mail delen via gemeente@vlissingen.nl

• Schriftelijke zienswijzen per brief kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;

• Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met dhr. M.W. Lodder via e-mail mitchellodder@vlissingen.nl

 

Vlissingen, 26 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de secretaris, drs. R.D.A. Wiskerke

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar