Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats aan de Rubenlaan ter hoogte van toren nr 3 en de Bloemenlaan ter hoogte van nummer 91 in Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
woensdag 21 december 2022Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats aan de Rubenlaan ter hoogte van toren nr 3 en de Bloemenlaan ter hoogte van nummer 91 in Vlissingen

Gelet op:

- Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- De bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- De bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

- De bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- Het Algemeen Bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2001 vastgesteld d.d. 27 december 2021 waardoor ik bevoegd ben dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegende dat:

- De gemeente een verzoek heeft gekregen van de Vereniging van Eigenaren van Maldergem (VVE van woonflats aan de Rubenslaan) om de gehandicaptenparkeerplaats voor woontoren 3 weg te halen. Dit was eerder een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De aanvrager hiervan woont hier niet meer en niemand maakt gebruik van de algemene gehandicaptenparkeerplaats. De bewoners wensen meer parkeerruimte;

- De gemeente een bericht heeft ontvangen van de aanvrager van de Bloemenlaan dat die geen gebruik meer maakt van de gehandicaptenparkeerplaats;

- De gemeente beide verzoeken wil inwilligen;

- Er geen bezwaar is vanuit handhaving tegen het opheffen van deze gehandicaptenparkeerplaatsen;

- Het berokken weggedeelte in beheer is bij de gemeente Vlissingen en in het geheel gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Vlissingen.

Besluit:

Het opheffen van twee gehandicaptenparkeerplaatsen, éen aan de Rubenslaan gelegen voor de toren 3 (huisnummer 158-176) en éen aan de Bloemenlaan ter hoogte van nr 91, zie situatiefoto onderaan dit besluit. Deze parkeerplaatsen op te heffen door middel van het weghalen van bord E6 en het eventueel aanwezige witte kruisvlak.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens het college

J. Scheepbouwer, Beleidsmedewerker Verkeer.

Bezwaar- of beroepsclausule

Dit besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad. Ook ligt het verkeersbesluit ter inzage van 21 december 2022 tot en met 1 februari 2023 in het Stadskantoor van de gemeente Vlissingen.

BezwaarBent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift richten aan:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 3000

4380 GV Vlissingen

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dit kan per e-mail via gemeente@vlissingen.nl of met het digitale formulier van de gemeente. Dit formulier vindt u op: www.vlissingen.nl/digitaal-loket/rechts- bescherming/bezwaar-indienen.

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen zes weken na publicatie van dit besluit heeft ingediend. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Uw bezwaarschrift dient ondertekend te worden en dient tenminste naam en adres van de indiener te vermelden, dagtekening, omschrijving van welk besluit en de gronden van het bezwaar. Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee.

Voorlopige voorziening

In principe stopt het indienen van een bezwaar de werking van het besluit niet. Wilt u dat één van deze besluiten voorlopig niet wordt uitgevoerd, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. U moet dan wel bezwaar hebben gemaakt en er dient sprake te zijn van spoedeisend belang. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan: Rechtbank Zeeland - West-Brabant t.a.v. team Bestuursrechtpostbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.