Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Publicatie voornemen tot aangaan van verkoopgesprekken en - mits die succesvol verlopen – een koopovereenkomst

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 23 november 2022Publicatie voornemen tot aangaan van verkoopgesprekken en - mits die succesvol verlopen – een koopovereenkomst

Object informatie

Adres: Prins Hendrikweg te Vlissingen

Perceel: Gemeente Vlissingen, Sectie K, nummer 554 (gedeeltelijk), nummer 1057 (gedeeltelijk) en nummer 1222 (gedeeltelijk) hierna te noemen 2a5

 

Voornemen tot juridische overdracht

De gemeente Vlissingen (hierna de gemeente) is van plan om verkoopgesprekken aan te gaan en - mits die succesvol verlopen – een koopovereenkomst aan te gaan met AddVision Consultancy B.V., dan wel een aan haar gelieerde onderneming, (hierna: AddVision) voor het genoemde object, ter grootte van ca. 1.438 m².

De gemeente is van oordeel dat, er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verkoopgesprekken en - mits die succesvol verlopen – een koopovereenkomst aan te gaan met AddVision. Het spreekt voor zich dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

AddVision komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking, omdat: 

- Via diverse media (waaronder de gemeentelijke website) bekend is gemaakt, dat (onder voorwaarden) percelen voor ontwikkeling beschikbaar zijn. Bekendmaking is onder andere ook gedaan via de algemene bekendmakingen over de Kenniswerf en de bekendmakingen van ruimtelijke (bestemmings)plannen.

- Sinds januari 2021 AddVision in gesprek is met de gemeente over de schikbare percelen aan Kenniswerf. Thans blijkt dat het perceel 2a5 groot genoeg is voor de voorgenomen uitbreiding van AddVision en haar ontwikkeling op het eerste gezicht past binnen de geldende ruimtelijke plannen (waaronder de strategische visie, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan).

- Afgezien van AddVision geen andere serieus gegadigden zich hebben gemeld om verkoopgesprekken aan te gaan en - mits die succesvol verlopen – een koopovereenkomst aan te gaan voor het perceel 2a5.

 

Niet eens met voorgenomen juridische overdracht?

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop, dan dient u dit uiterlijk vóór 13-12-2022, 23:59 uur (20 dagen vanaf deze publicatie), kenbaar te maken door middel van betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente (Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen).

Als wij de betekening van een kortgedingdagvaarding na deze datum ontvangen, is de gemeente vrij om de juridische overdracht door te laten gaan. U heeft op dat moment niet meer het recht om bezwaar te maken en/of schadevergoeding te vragen of een ander recht te onderbouwen.

De gemeente en de eigenaars van het perceel 2a5 zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk de overdracht zou worden opgekomen.

 

Publicatie

De gemeente publiceert dit voornemen op officielebekendmakingen.nl Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021.

 

(ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

 

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

Burgemeester A.R.B. van den Tillaar,

Secretaris R. Wiskerke