Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Voorbereidingsbesluit Arsenaalcomplex

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
vrijdag 21 oktober 2022Voorbereidingsbesluit Arsenaalcomplex

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 oktober 2022 heeft verklaard dat er op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening (Wro) een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het Arsenaalcomplex (plaatselijk bekend Arsenaalplein 1 tot en met 9 en Oranjedijk 6 tot en met 66). De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende verbeelding.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag van bekendmaking. Dat is op 21 oktober 2022. Het voorbereidingsbesluit geldt voor één jaar (tot en met 20 oktober 2023).

Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende documenten liggen vanaf 21 oktober 2022 tot en met 1 december 2022 voor een ieder ter inzage in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstaat 1.

Daarnaast worden het besluit met de daarbij behorende bestanden vanaf 21 oktober 2022 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0718.VBBE01-VG01.

Een voorbereidingsbesluit is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Vlissingen, 21 oktober 2022

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar, de secretaris, R.D.A. Wiskerke