Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Publicatie voornemen tot verkoop

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 5 oktober 2022Publicatie voornemen tot verkoop

Object informatie

Adres: het object is gelegen tussen de Jachthavenweg en de Tweede Binnenhavenweg te Vlissingen

Perceel: Gemeente Vlissingen, Sectie c, nummer 2848 (gedeeltelijk), hierna te noemen 3k1

 

 

Voornemen tot verkoop

De gemeente Vlissingen (hierna de gemeente) is van plan om het genoemde object, ter grootte van ca. 2.066 m² te verkopen aan:

 

1. R2S projectontwikkeling B.V., hierna te noemen R2S; en

2. Joosse B.V., hierna te noemen Joosse.

 

De koopovereenkomst is reeds opgemaakt en partijen hebben overeenstemming daarover.

 

De gemeente is van oordeel dat, er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts deze serieuze gegadigden in aanmerking komen voor de verkoop, namelijk de kopers, R2S en Joosse. Het spreekt voor zich dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

 

R2S en Joosse komen als enige serieuze gegadigde in aanmerking, omdat: 

 

- Via diverse media (waaronder de gemeentelijke website) bekend is gemaakt dat, (onder voorwaarden) percelen voor ontwikkeling beschikbaar zijn. Bekendmaking is onder andere ook gedaan via de algemene bekendmakingen over de Kenniswerf en de bekendmakingen van ruimtelijke (bestemmings)plannen.

 

- De gemeente een decennia lang in gesprek is met de vertegenwoordigers van R2S en Joosse over ontwikkeling van verschillende percelen op de landtong bij omgeving Lasloods aan de Kenniswerf. Sinds het begin van 2020 zijn met R2S en Joosse (die een samenwerking met elkaar aan zijn gegaan) gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het perceel 3k1 passend binnen de geldende ruimtelijke plannen (waaronder de strategische visie, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan).

 

- De gemeente in april 2021 een Right of First Refusal[1] (hierna: RoFR) voor de duur van twaalf maanden heeft verstrekt aan R2S en Joosse om hun ontwikkeling nader uit te werken en tot een koopovereenkomst met de gemeente te komen. R2S en Joosse hebben aan de voorwaarden gesteld in de RoFR voldaan.

 

- Afgezien van R2S en Joosse geen andere serieus gegadigden zich hebben gemeld om het perceel 3k1 te ontwikkelen en aan te kopen.

 

 

Niet eens met voorgenomen verkoop?

 

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop, dan dient u dit uiterlijk voor 25-10-2022, 23:59 uur (20 dagen vanaf deze publicatie), kenbaar te maken door middel van betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente (Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen).

 

Als wij de betekening van een kortgedingdagvaarding na deze datum ontvangen, is de gemeente vrij om de voorgenomen verkoop door te laten gaan. U heeft op dat moment niet meer het recht om bezwaar te maken en/of schadevergoeding te vragen of een ander recht te onderbouwen.

 

De gemeente, R2S en Joosse zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk de verkoop zou worden opgekomen.

 

 

Publicatie

 

De gemeente publiceert dit voornemen op officielebekendmakingen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021.

 

ECLI:NL:HR:2021:1778, meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

 

[1] Partijen komen overeen dat indien de verkoop, in de toekomst zal plaatsvinden, de partij die het recht heeft verworven, op dat moment (binnen een overeengekomen periode) die transactie voor een vastgestelde prijs mag opeisen.

 

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

Burgemeester A.R.B. van den Tillaar,

Secretaris R. Wiskerke