Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Start inspraakprocedure voorlopig spreidingsplan ondergrondse containers 2015-1

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
vrijdag 14 augustus 2015

Uitbreiding aantal ondergrondse afvalcontainers

Het college van B&W heeft op 4 augustus 2015 besloten om het spreidingsplan voor ondergrondse containers gewijzigd in de inspraak te brengen. Dit betekent dat de locatie van containers anders dan gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst van 6 juni in de inspraak wordt gebracht.

Op de volgende locaties zijn wij van plan afvalcontainers te plaatsen:

2 aan de Stuart Makkerstraat,

3 aan de Adriatische Zeestraat,

5 aan de Zuiderzeestraat,

1 aan de Waddenzeestraat,

1 aan de Oostzeestraat,

2 aan de Zeewijksingel,

1 aan de Zwarte Zeestraat,

5 aan de Spaarnestraat,

3 aan de Zaanstraat,

4 aan de Diezestraat,

1 aan de Hunzestraat,

3 aan de Lingestraat,

2 aan de Roerstraat,

2 aan de Hontestraat,

3 aan de Reggestraat,

4 aan de Amstelstraat,

1 aan de Dintelstraat,

1 aan de Geulstraat,

6 aan de Vrijgang,

1 ondergrondse papier- en 1 kunststofcontainer aan de Hontestraat

1 papier- en 1 kunststofcontainer aan de Burgemeester Stemerdinglaan.

Bij de locatiekeuze heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden op basis van een aantal randvoorwaarden zoals die door het college in de nota: "Procedure aanleg ondergrondse afvalinzameling en vaststellen spreidingsplan" (22 september 2009) zijn vastgesteld. De randvoorwaarden zijn:

 

Op de website van de gemeente www.vlissingen.nl/inspraak en in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, is het voorlopig spreidingsplan en de daarbij horende tekeningen in te zien. U kunt in een periode van 6 weken uw zienswijze indienen op de volgende manieren:

 

De inspraakperiode gaat in op 12 augustus 2015 en eindigt op 23 september 2015. Na deze periode worden de ingekomen zienswijzen beoordeeld en neemt het college een definitief besluit over de plaatsing. Tegen dit definitieve besluit kunt u bezwaar maken. Op maandag 31 augustus vindt er een inspraakavond plaats van 17.00 tot 20.00 uur in “De

Kwikstaart” Nagelenburgsingel 2, te Oost Souburg.