Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan ‘Studentenhuisvesting, Adriaen Coortelaan’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 12 augustus 2015

Burgemeester en wethouders maken, op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, bekend dat vanaf 13 augustus 2015 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 23 september 2015) in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Studentenhuisvesting, Adriaen Coortelaan’. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ziet op de herontwikkeling van de voormalige CSW-locatie naar maximaal 279 studenteneenheden met bijbehorende voorzieningen zoals sport- en parkeervoorzieningen en een studentencentrum met mensa op de gronden die globaal worden begrensd door de Adriaen Coortelaan, Hendrick Avercamplaan, Hercules Segherslaan en de Schuitvaartgracht. Het bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de realisering van deze herontwikkeling. De coördinatieregeling ingevolge de Wet ruimtelijke ordening, zoals vastgelegd in de Coördinatieverordening van de gemeente Vlissingen, is van toepassing verklaard.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan met de bijlagen is digitaal te raadplegen via de website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘plannen in procedure’ en vervolgens bij ‘voorontwerp-bestemmingsplannen’).

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van dit voorontwerp een inspraakreactie indienen bij ons college. Het is tevens mogelijk per e-mail een reactie in te dienen, waartoe het formulier kan dienen, dat aangetroffen wordt op de website bij het bestemmingsplan.