Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Rectificatie op Herontwikkeling (nieuwbouw zes woningen) op voormalige schoollocatie Zuidwateringstraat 12 (Gemeenteblad 2022 – 220883 / 17-05-2022).

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
donderdag 16 juni 2022Rectificatie op Herontwikkeling (nieuwbouw zes woningen) op voormalige schoollocatie Zuidwateringstraat 12 (Gemeenteblad 2022 – 220883 / 17-05-2022).

Verleende vergunning voor herontwikkeling Zuidwateringstraat 12 Ritthem

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Uitgebreide procedure:

Voor de bouw van 6 grondgebonden woningen op het perceel van de voormalige basisschool aan de Zuidwateringstraat 12 te Ritthem.

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10-05-2022 gedurende zes weken ter inzage (dus tot en met 20-06-2022) in het stadhuis in Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens openingstijden inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 16.00 uur en 19.00 uur worden ingezien (Dhr. W. Huige, telefoon 0118-487339 of email whuige@vlissingen.nl).

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen tegen de beschikking. Het beroep kan worden gericht aan de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA BREDA. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de vergunning niet. Wel kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.