Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Aanwijzingsbesluit gft-inzamelvoorziening hoogbouw (incl. laagbouw zonder vrij achterom)- Boven de Sloeweg

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
maandag 30 mei 2022Aanwijzingsbesluit gft-inzamelvoorziening hoogbouw (incl. laagbouw zonder vrij achterom)- Boven de Sloeweg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;

 

gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening;

 

Besluit : 

Vast te stellen het "Aanwijzingsbesluit gft-inzamelvoorziening hoogbouw (incl. laagbouw zonder vrij achterom)- Boven de Sloeweg".

 

Artikel 1 Locaties 

 

Nr

Straatnaam

Aantal

1.

Boetselaersburg- Batenburg

2.

Boetselaersburg-Bonenburg

3.

Bossenburg

2

4.

Bossenburg-Zuilenburg

5.

Walenburg-Toutenburg

6.

Colijnstraat

7.

De Meesterstraat

8.

Dreestraat

3

9.

Fransen van de Putteplein

2

10.

Heemskerckplein

11.

Johan Melchior Kemperstraat

12.

Lieftinckstraat

13.

Paauwenburgweg

14.

Papegaaienburg

2

15.

Rosenburglaan

16.

Ruys de Beerenbrouckstraat

17.

Schaepmanstraat

2

18.

Strandwal

19.

Troelstraweg 201-263

20.

Troelstraweg 265-355

21.

Anna Blamanlaan

22.

Van der Brugghenstraat

23.

Van Hogendorpweg

24.

Van Houtenplein

25.

Van Raaltestraat

 

Artikel 2 Inwerkingtreding 

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

Artikel 3 Citeertitel 

Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit gft-inzamelvoorziening hoogbouw (incl. laagbouw zonder vrij achterom)- Boven de Sloeweg".

 

Beroep

Belanghebbenden, die het niet eens zijn met het aanwijzingsbesluit, kunnen daartegen, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, beroep in stellen bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Het beroepschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is geregeld in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het beroepschrift moet ondertekend zijn. Verder moet er ten minste in staan: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u beroep maakt en de reden van uw beroep. Het indienen van beroep houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 

Vlissingen,18 mei 2022,

Burgermeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester, A.R.B. van den Tillaar

gemeentesecretaris, R. Wiskerke