Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Huisvestingsverordening Vlissingen 2021

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
maandag 21 maart 20221e wijziging Huisvestingsverordening Vlissingen 2021

 

De gemeenteraad van Vlissingen;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 januari 2022;

 

Gelet op de artikelen 2, 4, lid 1, onder b, 21 t/m 27 en 35 van de Huisvestingswet 2014;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de 1e wijziging Huisvestingsverordening Vlissingen 2021.

 

 

Artikel I

 

De Huisverordening Vlissingen 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 2 Werkingsgebied

Het bepaalde in dit hoofdstuk is van toepassing op woningen, woonruimten en gebouwen, die woonruimten bevatten met een WOZ-waarde van en lager dan de maximale toegestane koopprijsgrenswaarde van de Nationale Hypotheek Garantie (de NHG-grens) op het moment van aanvragen.

 

B.

Artikel 5 lid 1 onder f onder 4 wordt als volgt gewijzigd:

 

4. indien de woonruimte onderdeel uitmaakt van een woningcomplex, gelegen binnen het gebied 2, zoals dat is aangegeven op de bij deze verordening behorende tekening (bijlage 1) en als gevolg van de gevraagde vergunning minder dan 50% van de tot bewoning bestemde woonruimten (appartementen) niet meer behoort tot de permanent bewoonde woonruimten (appartementen), met dien verstande, dat binnen de in dit gebied 2 gelegen straten ten hoogste 25% van de tot bewoning bestemde panden, geen deel uitmakend van een woningcomplex, aan de bestemming tot bewoning mogen worden onttrokken;

 

C.

Artikel 5 lid 1 onder f onder 5 wordt als volgt gewijzigd:

 

5. indien de gevraagde onttrekking bedoeld is voor short stay, Airbnb, verhuur ten behoeve van recreatief nachtverblijf of verhuur ten behoeve van bedrijfsdoeleinden;

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2022.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 februari 2022.

de plv. griffier,

E. van der Mark

 

de voorzitter,

Drs. A.R.B. van den Tillaar