Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Intrekken ondermandaat gemeente Vlissingen beschermd wonen en intensieve begeleiding thuis

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum:
vrijdag 24 december 2021Intrekken ondermandaat gemeente Vlissingen beschermd wonen en intensieve begeleiding thuis

 

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen,

 

 

Overwegende dat:

  • Alle gemeenten zijn op grond van artikel 1.2.1 Wmo 2015 zelf verantwoordelijk voor het organiseren van opvang en beschermd wonen;

  • Artikel 2.6.1 Wmo 2015 verplicht colleges echter met elkaar samen te werken, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen is. Voor opvang en beschermd wonen is tussen Rijk en de VNG afgesproken dat voorlopig met centrumgemeenten zal worden gewerkt. Dit is de facto een voortzetting van de praktijk zoals die voor opvang al langer gangbaar was:

  • Gemeente Vlissingen is op basis van het Besluit maatschappelijke ondersteuning van 2 oktober 2006 (Stb. 2006, 450) voor de regio Zeeland aangewezen als centrumgemeente;

  • Op basis van voornoemd besluit wordt aan gemeente Vlissingen een uitkering (voor alle dertien gemeenten tezamen) verstrekt ten behoeve van activiteiten op het terrein van maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;

  • Tot op heden is door de gemeenten in Zeeland mandaat verleend aan centrumgemeente Vlissingen voor het nemen van besluiten op aanvragen om beschermd wonen met daarbij de bevoegdheid tot het verlenen van onder-mandaat;

  • Op basis hiervan (zie opm. hiervoor) is aan de secretaris van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) ondermandaat verleend te besluiten op aanvragen op beschermd wonen die volgen op meldingen die via de Centrale Voordeur (lees: CZW-bureau) binnenkomen;

  • Gemeenten in Zeeland besloten hebben per 1 januari 2022 de toegang tot beschermd wonen opnieuw in te richten, waarbij de toegang lokaal belegd wordt bij de 13 gemeenten in Zeeland afzonderlijk;

  • Dit het gehele proces vanaf binnenkomst van de melding om maatschappelijke ondersteuning tot en met het besluit op de aanvraag omvat;

  • Gelet op het bepaalde in Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluit:

Het besluit van 19 februari 2015 ‘Ondermandaat CZW-bureau’ in te trekken voor zover dit ziet op het besluiten op aanvragen op beschermd wonen en intensieve begeleiding thuis en voor het overige in stand te laten.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

 

Vlissingen d.d. 30 november 2021

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de plv. secretaris,

R.G. Hendrikse

de burgemeester,

drs. A.R.B. van den Tillaar