Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland, Actualisatie 2020

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
beleidsregel
Publicatiedatum:
vrijdag 24 december 2021Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland, Actualisatie 2020

Het College van B&W van Vlissingen heeft op 21 december 2021 besloten de ‘Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland, Actualisatie 2020’ voor inspraak vrij te geven. De Nota kunt u zes weken inzien en hierop reageren.

 

Inzagetermijn

Het document kunt u bekijken van 22 december 2021 tot 2 februari 2022. Het is als bijlage toegevoegd bij deze bekendmaking.

 

Reageren

Tijdens deze zes weken kunt u een inspraakreactie indienen. Dat kan op de volgende manieren:

1. Via e-mail: gemeente@vlissingen.nl, onder vermelding van ‘Bodemkwaliteitskaart wegbermen’.

2. Per brief: college van B&W van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen. Zet bovenaan uw brief: ‘Bodemkwaliteitskaart wegbermen’.

 

U krijgt per e-mail of schriftelijk een antwoord op uw inspraakreactie.

 

Meer informatie of vragen

Wilt u inhoudelijk meer weten over de stukken? Neem contact op en vraag naar Johan Treurniet, via tel. 06 11425023.

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, R. Hendrikse