Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Aanvraagformulier Incidentele subsidie Vlissingse Opstand 1572

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
vrijdag 29 oktober 2021Aanvraagformulier Incidentele subsidie Vlissingse Opstand 1572

 

Vlissingen 1572 is in 2022 een themajaar van de gemeente Vlissingen dat ten doel heeft om gestalte te geven aan de viering van 450 jaar bevrijding van de stad Vlissingen.

 

De subsidie bedraagt maximaal € 15.000 euro per activiteit.

Voor een subsidiebedrag van boven of gelijk aan de € 5.000 moet de subsidieontvanger aantonen dat de activiteiten hebben plaatsgevonden en legt hij rekening en verantwoording af over de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten.

Bedragen tot € 5.000,- worden direct bij verlening vastgesteld.

In de algemene subsidieverordening en de subsidieregel “Vlissingse Opstand 1572” leest u of uw activiteit voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het verstrekken van een incidentele subsidie.

Tip: neem vooraf contact op met Gerard de Rijke, GdeRijke@vlissingen.nl

tel: 0118 487129.

 

Naast een volledig ingevuld formulier moet de subsidieaanvraag bestaan uit:

 • *

  de meest recente statuten:

 • *

  een ondertekende verklaring voor akkoord met subsidievoorwaarden (deze verklaring kunt u downloaden op www.vlissingen.nl/subsidies);

 • *

  een korte beschrijving van de inhoud van de activiteit als bijlage bij het aanvraagformulier. Daarin moet tenminste het volgende worden opgenomen:

 • 0 omschrijving van de activiteit: inhoud, waar en wanneer vindt het plaats;

  0 welke organisaties betrokken zijn en wat hun rol is;

  0 wat verwacht wordt aan ondersteuning van de gemeente.

 

Om de subsidieaanvraag volledig te maken kunt u deze documenten als bijlagen toevoegen op de laatste pagina van het aanvraagformulier, per post sturen aan Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen, inleveren op het stadhuis: Paul Krugerstraat 1, Vlissingen of mailen naar gemeente@vlissingen.nl.

 

Let op: Bovenstaande gegevens moet uiterlijk 4 weken vóór de te organiseren activiteit in het bezit zijn van de gemeente. Aanvragen die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen in verband met Vlissingse Opstand 1572 kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 december 2022.

Contactgegevens

 

 

Naam aanvragende organisatie:

 

Postadres:

 

Postcode:

 

Plaats:

 

Naam contactpersoon:

 

Telefoonnummer contactpersoon:

 

E-mailadres contactpersoon:

 

IBAN aanvrager (er mag geen privé IBAN worden ingevuld):

 

Organisatie

 

 

Wij zijn een:

 

O stichting

 

O vereniging

 

O anders:

 

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:

 

Activiteit

 

 

Datum activiteit: __________

 

Aan te vragen subsidiebedrag: €__________

 

Ons ledenaantal bedraagt in totaal (op datum van aanvraag): ________________

 

Het verwachte aantal deelnemers aan de activiteit(en) is: ___________________

 

De aanvraag heeft betrekking op de gemeentelijke subsidieregel Vlissingen 1572.

 

De aanvraag wordt gedaan voor de organisatie van deze activiteit:

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Inkomsten

 

 

Geef onderstaand aan welke inkomsten u verwacht (eventueel met toelichting):

 

Entreegelden: €

 

______________________________________________________________________

 

Deelnemersbijdragen: €

 

______________________________________________________________________

 

Overige inkomsten (cofinanciering): €

 

______________________________________________________________________

 

 

Uitgaven

 

 

Geef onderstaand aan welke uitgaven u verwacht (eventueel met toelichting):

 

Organisatiekosten: €

 

____________________________________________________________________

 

Inzet leiding: €

 

____________________________________________________________________

 

Huur ruimte e.d.: €

 

_____________________________________________________________________

 

Materiaalkosten e.d.: €

 

_____________________________________________________________________

 

 

Risico's

 

 

Zijn er risicofactoren (zoals bijvoorbeeld het weer):

 

Bent u verzekerd tegen risico’s:

 

Zo ja: tot welk bedrag: €

 

 

Bijlagen

 

 

Naast een volledig ingevuld formulier moet de subsidieaanvraag bestaan uit:

 

 • *

  de meest recente statuten;

 • *

  een ondertekende verklaring voor akkoord met subsidievoorwaarden (deze verklaring kunt u downloaden op www.vlissingen.nl/subsidies);

 • *

  het meest actuele financiële jaarverslag;

 • *

  de begroting voor aankomend jaar;

 • *

  en het plan van aanpak.

 

Het plan van aanpak beschrijft in ieder geval:

 

 • *

  de inhoud van de activiteit (nadere informatie mag eventueel ook als extra bijlage worden toegevoegd);

 • *

  de datum/data van de activiteit;

 • *

  de locatie van de activiteit;

 • *

  het doel van de activiteit:

 • *

  de doelgroep van de activiteit;

 • *

  het aantal verwachte deelnemers;

 • *

  de leeftijdscategorie van de deelnemers;

 • *

  andere bijzonderheden.

Om de subsidieaanvraag volledig te maken kunt u deze documenten als bijlagen toevoegen op de laatste pagina van het aanvraagformulier of per post aan Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen, inleveren op het stadhuis: Paul Krugerstraat 1, Vlissingen of mailen naar

gemeente@vlissingen.nl.

 

Let op: Bovenstaande gegevens moet uiterlijk 12 weken vóór de te organiseren activiteit in het bezit zijn van de gemeente. Aanvragen die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen.