Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bekendmaking subsidieplafonds 2015

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
dinsdag 23 juni 2015

Op basis van de ingediende subsidieaanvragen 2015 hebben wij de subsidieplafonds vastgesteld. Wij maken op grond van artikel 4:26 en met toepassing van artikel 4:28 van de Algemene wet bestuursrecht deze subsidieplafonds voor het jaar 2015 bekend. De subsidieplafonds geven het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor 2015 aan. De verleende subsidies kunnen lager zijn. De wijze van verdeling is geregeld in de Beleidsregels gemeente Vlissingen.

Voor nieuwe initiatieven die gedurende het jaar 2015 plaatsvinden, is geen budget aanwezig, met uitzondering van nieuwe incidentele sportactiviteiten.

Minderhedenbeleid € 47.190

Armoedebeleid € 35.105

Sport € 1.109.850

WMO beleid € 24.870

Sociaal cultureel werk € 991.192

Jeugd € 271.328

Maatschappelijke zorg € 2.248.436

Kind- en peuteropvang € 444.830

Milieubeleid € 682

Openbare orde en veiligheid € 90.242

Amateurkunst € 63.270

Kunst en cultuur € 1.167.945

Oudheidkunde en museum € 382.500

Recreatie € 30.530

Lokale Omroep € 29.000

Bevordering toerisme € 133.950

Het subsidieprogramma 2015, waarop bovenstaande subsidieplafonds zijn gebaseerd, ligt vanaf heden tot eind december 2015 ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 en wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/subsidies.

In het subsidieprogramma staat per organisatie het voor 2015 geldende subsidieplafond. De te verlenen subsidies kunnen lager zijn, niet hoger.

Vlissingen, 9 juni 2015

B&W Vlissingen

Postbus 3000

4380 GV Vlissingen