Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

DRANK- EN HORECAWET

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
donderdag 22 april 2021DRANK- EN HORECAWET

Kennisgeving vergunningverlening

De burgemeester van Vlissingen is voornemens een (vernieuwde) vergunning op grond van de Drank- en Horecawet en exploitatievergunning te verlenen aan de hierna genoemde para-commerciële instelling:

Hockey Club Walcheren

Voor de locatie: Sportweg 10, 4387 PM VLISSINGEN

Op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet worden aan deze vergunning voorschriften verbonden. Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 worden aan deze vergunning voorschriften en bepalingen verbonden.

De ontwerpen van de besluiten met de aanvraag ligt met ingang van 21 april 2021 tot en met 2 juni 2021 in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Vlissingen (Paul Krugerstraat 1) tijdens kantooruren voor een ieder te inzage. Vanwege het COVID-19 (Corona virus) is het gedurende de periode dat het stadhuis hierdoor gesloten is mogelijk om de stukken die ter inzage liggen digitaal toegestuurd te krijgen. Indien u dit wenst kunt u een e-mail sturen naar horeca@vlissingen.nl.

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de aanvragen of ontwerpbeschikkingen schriftelijk of mondeling naar voren brengen.