Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp-bestemmingsplannen ‘Binnenhavens, 1e herziening’ en ‘Kenniswerf Oost, 1e herziening’ en ontwerp-beschikking Bouwgroep Schrijver

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 31 maart 2021Ontwerp-bestemmingsplannen ‘Binnenhavens, 1e herziening’ en ‘Kenniswerf Oost, 1e herziening’ en ontwerp-beschikking Bouwgroep Schrijver

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders maken, ingevolge de artikelen 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat vanaf 1 april 2021 t/m 12 mei 2021 in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, ter inzage liggen;

1. het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Binnenhavens, 1e herziening’;

2. het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Kenniswerf Oost, 1e herziening’;

3. het ontwerp van de beschikking voor het bouwen van een pand door Bouwgroep Schrijver Kenniswerf.

Binnenhavens, 1e herziening

Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Binnenhavens, 1e herziening’ voorziet erin dat de vestigingsmogelijkheden voor horeca worden gelimiteerd en de maximale bouwhoogte verhoogd worden om bebouwingsaccenten aan de Prins Hendrikweg mogelijk te maken. Tevens worden de, middels vergunning toegestane, activiteiten op de evenementenlocatie ‘De Lasloods’ planologisch vastgelegd. Het plangebied wordt omsloten door de Prins Hendrikweg en het Kanaal door Walcheren.

Kenniswerf Oost, 1e herziening

Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Kenniswerf Oost, 1e herziening’ voorziet erin dat de minimale bouwhoogte en de vereiste bouwvolumes in een gesloten wand direct langs de Prins Hendrikweg te vervallen. Een grootschalige (kantoor)ontwikkeling aansluitend op de ontwikkeling van het Stationsgebied blijft mogelijk. Daarnaast wordt de bestemming van de strook langs het spoor, ‘Verkeer – Railverkeer’, gewijzigd in de bestemming ‘Gemengd’, zodanig dat deze aansluit bij de overige gronden binnen dit plangebied. Het plangebied wordt omsloten door de Oude Veerhavenweg (westzijde), de Prins Hendrikweg (zuidzijde) en de spoorlijn (oostzijde).

Beschikking Bouwgroep Schrijver

Het ontwerp van de beschikking voor Bouwgroep Schrijver voorziet op grond van de 'Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013' in een gecoördineerde voorbereiding voor de aanvraag omgevingsvergunning bouwen door Bouwgroep Schrijver, ten behoeve van de vestiging van ModuVision, voor het bouwen van een pand binnen het bestemmingsplan Kenniswerf Oost op de percelen kadastraal bekend staat als Vlissingen sectie K nummer 1060, Vlissingen sectie C nummer 2228 en Vlissingen sectie C nummer 2551 wordt gecoördineerd meegenomen.

Inzien

Het ontwerp van de bestemmingsplannen zijn vanaf 1 april 2021 digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder plannummers NL.IMRO.0718.BPBH02-ON01 (Binnenhavens, 1e herziening) en NL.IMRO.0718.BPKO02-ON01 (Kenniswerf Oost, 1e herziening). Tevens zijn deze stukken en de stukken horend bij de ontwerp beschikking voor Bouwgroep Schrijver digitaal te raadplegen in het Gemeenteblad en de Staatscourant.

U kunt de stukken elke werkdag tijdens kantooruren inzien. Iedereen kan ten aanzien van de ontwerp bestemmingsplannen en de ontwerp beschikking een zienswijze indienen in de periode van 1 april 2021 t/m 12 mei 2021. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0118)-487316.

Vlissingen, 31 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar,

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet