Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bekendmaking subsidieplafonds 2021

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 30 december 2020Bekendmaking subsidieplafonds 2021

Op basis van de op 12 november 2020 door de gemeenteraad vastgestelde begroting voor 2021 hebben wij de subsidieplafonds vastgesteld. Wij maken op grond van artikel 4:26 en met toepassing van artikel 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht deze subsidieplafonds voor het jaar 2021 bekend. De subsidieplafonds geven het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor 2021 aan. De verleende subsidies kunnen lager zijn dan het subsidieplafond. De wijze van verdeling is geregeld in de Beleidsregels gemeente Vlissingen. Voor incidentele activiteiten zijn in het jaar 2021 vier budgetten beschikbaar, namelijk ‘Sport’, ‘Gezond in de Stad’, het ‘Aanjaagfonds Cultuur’ en het ‘Investeringsfonds’.

 

Openbare orde en veiligheid € 265.690

Recreatie € 13.500

Milieubeleid € 715

Bevordering toerisme € 97.000

Festivalfonds € 209.520

Aanjaagfonds Cultuur € 104.760

Investeringsfonds € 10.640

Oudheidkunde en museum € 331.820

Lokale Omroep € 26.420

Minderheden en armoedebeleid € 89.580

Sport incidenteel € 36.530

Combinatiefuncties sport € 48.250

Weerbaarheid € 20.800

WMO begeleiding regulier € 75.650

Flankerend WMO beleid € 12.630

Sociaal cultureel werk € 660.000

Leefbaarheid € 8.800

Gezond in de Stad € 39.570

Jeugd € 260.000

Kind- en peuteropvang en onderwijs € 2.123.060

Maatschappelijke zorg € 1.565.000

 

Het subsidieprogramma 2021, waarop bovenstaande subsidieplafonds zijn gebaseerd, ligt vanaf heden tot eind december 2021 ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 en wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/subsidies. In het subsidieprogramma staat per organisatie het voor 2021 geldende maximum bedrag. De te verlenen subsidies kunnen lager zijn.

 

Vlissingen, 8 december 2020

B&W Vlissingen

Postbus 3000

4380 GV Vlissingen