Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vertrokken naar onbekende bestemming

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling Andere vergunningen
Publicatiedatum:
donderdag 12 november 2020



Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek van gemeente Vlissingen is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven, en ook niet meer staan geregistreerd als woonachtig in Nederland.

Naam:

Geboortedatum:

Datum uitschrijving:

D. Barkóczi

06-07-1990

12-10-2020

V.H. van den Bovenkamp

12-10-1995

12-10-2020

O.R. Duijs

10-09-1996

12-10-2020

H. Erb

01-09-1999

12-10-2020

G. van Genderen

15-04-1998

12-10-2020

Z. Pásztor

22-05-1979

12-10-2020

C.R.C. Romano

07-02-1998

12-10-2020

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Deze termijn start een dag na de publicatiedatum.

In uw bezwaarschrift staat in ieder geval:

•uw naam en adres

•de datum

•het besluit waar u het niet mee eens bent

•waarom u het niet eens bent met dit besluit

•uw handtekening

Het bezwaarschrift moet worden gestuurd naar: het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.