Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Voorbereidingsbesluit Scheldekwartier

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 8 juli 2020Voorbereidingsbesluit Scheldekwartier

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening jo. art. 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli 2020 heeft besloten, dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor het plangebied Scheldekwartier, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding.

De inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is bepaald op de eerste dag na publicatie, te weten 9 juli 2020. Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende tekening liggen met ingang van de dag van inwerkingtreding voor een periode van zes weken (vanaf 9 juli 2020 t/m 19 augustus 2020) voor een ieder ter inzage in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1.

Het voorbereidingsbesluit is met ingang van 9 juli 2019 te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, waar het voorbereidingsbesluit te vinden is onder het planidentificatienummer NL.IMRO.0718.VBSK11-VG01.

Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.

 

Vlissingen, 8 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar, de gemeentesecretaris mr. drs. ing. M. van Vliet