Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beleidsregel Handhaving Samenscholingsverbod voor de wijk Middengebied te Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
vrijdag 27 maart 2020Inspraak concept-aanwijzingsbesluit hondenrenveld Dok van Perry

De gemeenteraad heeft op 11 april 2019 opdracht gegeven voor een beleidsevaluatie hondenrenvelden. De gemeenteraad heeft tevens opdracht gegeven om voor de binnenstad één, maar liefst meerdere extra hondenrenvelden aan te wijzen.

Een hondenrenveld is een plaats waar honden onder toezicht van hun baasje los kunnen lopen. Hondenbezitters dienen wel zelf de hondenpoep op te ruimen.

Beleidsevaluatie hondenrenvelden binnenstad Vlissingen

Uit de beleidsevaluatie blijkt dat er een beperkte spreiding en aanbod van hondenrenvelden in de binnenstad van Vlissingen aanwezig is.

Van 1 mei tot en met 16 september mogen er ook geen honden meer aanwezig zijn op het Nollestrand en de stranden gelegen aan de Boulevard de Ruyter, Bankert en Evertsen. De bewoners van de binnenstad zijn in de zomerperiode dus aangewezen op het tijdelijke hondenrenveld aan de Spuikom en de hondenrenvelden aan de Commandoweg.

Tegelijkertijd is geconcludeerd dat het zeer moeilijk is geschikte ruimte te vinden voor nieuwe hondenrenvelden in het centrum van Vlissingen.

Aanwijzing hondenrenveld Dok van Perry

Om te voldoen aan de opdracht van de gemeenteraad heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Vlissingen het voorgenomen besluit genomen om een deel van het grasveld aan het Dok van Perry voor een periode van minimaal 3 jaar aan te wijzen als hondenrenveld. De aanwijzing van deze locatie draagt ook bij aan een betere spreiding van hondenrenvelden in het centrumgebied

Vanwege het naastgelegen fietspad wordt slechts een deel van het veld (35 x 35 meter) aangewezen als hondenrenveld. Ook wordt het hondenrenveld omheind, zodat de honden voorbijgangers niet kunnen hinderen. Op de situatietekening die onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het concept-aanwijzingsbesluit is de locatie aangegeven.

Mogelijkheid tot inspraak

Op grond van artikel 4.2 van de Inspraakverordening Vlissingen 2009 hebben bewoners en belanghebbenden de mogelijkheid op het concept-aanwijzingsbesluit (het voorgenomen besluit tot aanwijzing van het hondenrenveld) te reageren.

Het concept-aanwijzingsbesluit ligt ter inzage op het stadhuis van Vlissingen en is tevens in te zien op www.vlissingen.nl/inspraak.

U kunt vanaf zaterdag 28 maart tot en met vrijdag 17 april uw zienswijze indienen. Dit kan op twee manieren:

 

  • 1.

    Schriftelijk. Richt u zienswijze aan: Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Onder vermelding van ‘Inspraak hondenrenveld Dok van Perry ‘. Gelieve uw naam en adresgegevens duidelijk te vermelden.

  • 2.

    Via e-mail aan gemeente@vlissingen.nl. Vermeldt als onderwerp ‘Inspraak hondenrenveld Dok van Perry’.

De door u verstrekte adresgegevens gebruiken wij alleen voor dit doeleind en worden niet openbaar gemaakt of verstrekt aan derden. Dit conform het privacybeleid van de gemeente Vlissingen.

Vlissingen, 27 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

A.R.B. van den Tillaar, burgemeester en mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris