Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Scheepswerf Reimerswaal

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 25 maart 2020Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Scheepswerf Reimerswaal

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij aan Scheepswerf Reimerswaal, gelegen te Schotlandweg 1 te Ritthem een omgevingsvergunning hebben verleend voor het wijzigen van de voorschriften uit de oprichtingsvergunning van Scheepswerf Reimerswaal. In de omgevingsvergunningen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

De omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 25 maart 2020 tot en met 5 mei 2020 bij de Publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Vlissingen.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpomgevingsvergunning (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning kunnen tot en met 22 april 2020 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunningen treden op 23 april 2020 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer B.J. Hanning, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 0601 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-WOV190007/00228889.