Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

DRANK- EN HORECAWET

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 4 maart 2020DRANK- EN HORECAWET

Kennisgeving vergunningverlening

De burgemeester van Vlissingen heeft een (vernieuwde) vergunning op grond van de Drank- en Horecawet en exploitatievergunning verleend aan de hierna genoemde para-commerciële instelling:

Het bestuur van Buurt- en Speeltuinvereniging De Oude Stad

Voor de locatie: Paardenstraat 68 4381 AJ Vlissingen

Verzenddatum: 2 maart 2020

Op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet zijn aan deze vergunning voorschriften verbonden. Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 zijn aan deze vergunning voorschriften en bepalingen verbonden.

De vergunningen liggen met ingang van 2 maart 2020 gedurende zes weken (dus t/m 14 april 2020) in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Vlissingen (Paul Krugerstraat 1) tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend het ontwerp en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend op de ontwerpvergunningen kunnen t/m 14 april 2020 tegen de vergunningen beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunningen treden op 14 april 2020 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

 

[