Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak Concept Ontwikkelagenda Sociaal Domein: op weg naar een inclusief Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Publicatiedatum:
woensdag 19 februari 2020Inspraak Concept Ontwikkelagenda Sociaal Domein: op weg naar een inclusief Vlissingen

Burgemeester en wethouders hebben op 11 februari ingestemd met de conceptversie van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein: op weg naar een inclusief Vlissingen. Op grond van de inspraakverordening van de Gemeente Vlissingen ligt de Concept Ontwikkelagenda Sociaal Domein: op weg naar een inclusief Vlissingen vanaf 19 februari 2020 gedurende een periode van zes weken (t/m 1 april 2020) in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen, ter inzage.

De Concept Ontwikkelagenda Sociaal Domein: op weg naar een inclusief Vlissingen is een beleidsnota waarin de gemeente Vlissingen aangeeft hoe zij wil komen tot een toekomstbestendig en betaalbaar systeem van ondersteuning. In de Ontwikkelagenda staan de kaders die de gemeenteraad vaststelt. Binnen die kaders kan het college van B&W keuzes maken.

De Concept Ontwikkelagenda Sociaal Domein: op weg naar een inclusief Vlissingen is ook digitaal te raadplegen via www.vlissingen.nl/inspraak

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van de Concept Ontwikkelagenda Sociaal Domein: op weg naar een inclusief Vlissingen een inspraakreactie indienen bij ons college.

Voor informatie kunt u zich wenden tot Mevr. I. Vekemans, tel. 0118-487381, e-mail ivekemans@vlissingen.nl.

 

Vlissingen, 19 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester, A.R.B. van denTillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet