Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

DRANK- EN HORECAWET

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 21 augustus 2019DRANK- EN HORECAWET

Kennisgeving vergunning verlening

De burgemeester van Vlissingen heeft een vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet en exploitatievergunning verleend aan de hierna genoemde paracommerciële instelling:

Naturistenvereniging “Zeelandia”

Voor de locatie: Kortenswegje 2, 4389 TB Ritthem

Verzenddatum: 14 augustus 2019

Op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet zijn aan deze vergunning voorschriften verbonden. Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 (hierna: APV) zijn aan deze vergunning voorschriften en bepalingen verbonden.

De vergunningen liggen met ingang van 14 augustus 2019 gedurende zes weken (dus t/m 25 september 2019) in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Vlissingen (Paul Krugerstraat 1) tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend het ontwerp en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunningen kunnen tot en met 25 september 2019 tegen de vergunningen beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunningen treden op 20 september 2019 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.