Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Havenverordening North Sea Port Netherlands 2019

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 26 juni 2019Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Havenverordening North Sea Port Netherlands 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen:

 

Gelet op:

 

Artikel 11.3 lid 1 van de Havenverordening North Sea Port Netherlands

 

Overwegende dat:

- ter uitvoering van het noodzakelijke toezicht op de naleving van de voorschriften bij of krachtens de Havenverordening North Sea Port Netherlands 2019 gesteld, het noodzakelijk is toezichthouders aan te wijzen;

- het college van burgemeester en wethouders op basis van artikel 11.3 van de Havenverordening North Sea Port Netherlands 2019 bevoegd is tot het aanwijzen van de toezichthouders;

 

Besluit:

 

Artikel 1  

Als toezichthouders belast met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 11.3, lid 1 van de Havenverordening North Sea Port Netherlands 2019 aan te wijzen:

- De medewerkers en het hoofd van de Havendienst/Havenmeester van North Sea Port Netherlands N.V met uitzondering van hen die meer in het bijzonder administratieve werkzaamheden uitoefenen;

 

Artikel 2  

De aanwijzing geldt voor het gedeelte van het beheersgebied van North Sea Port Netherlands zoals gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Vlissingen.

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van het besluit tot het opheffen van de GR ZSP, waarbij tevens het aanwijzingsbesluit “Toezichthouders Havenverordening Zeeland Seaports 2018” vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van de GR ZSP van 6 december 2017, wordt ingetrokken.

 

Artikel 4  

Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit toezichthouders Havenverordening North Sea Port Netherlands”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2019,