Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp omgevingsvergunning voor CZAV

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 24 april 2019Ontwerp omgevingsvergunning voor CZAV

Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben een aanvraag ontvangen om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van CZAV voor de locatie aan de President Rooseveltlaan 768a te Vlissingen. De aanvraag heeft betrekking op het in werking hebben van een onbemand tankstation ten behoeve van het afleveren van vloeibare brandstoffen voor het wegverkeer. Zij willen de omgevingsvergunning verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu.

De ontwerpomgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 25 april 2019 tot en met 5 juni 2019 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Vlissingen.

Een ieder kan tot en met 5 juni 2019, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpomgevingsvergunning indienen bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.

Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerpomgevingsvergunning kunnen later beroep instellen.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.A.M.J. Oostvogels, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 6349 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180315/00195961.