Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bekendmaking wijziging van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Vlissingen 2015

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
maandag 15 april 2019Bekendmaking wijziging van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Vlissingen 2015

 

 

 

De raad van de gemeente Vlissingen maakt bekend dat zij

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 december 2018;  

 

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet en artikel 30, lid 1 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen;  

 

gezien het advies van Sociale Cliëntenraad Walcheren;  

 

overwegende dat de op 25 juni 2015 door haar vastgestelde Verordening individuele toeslag Participatiewet Vlissingen 2015 een wijziging behoeft vanwege het feit dat de toeslag voortaan direct beëindigd zal worden indien niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de individuele toeslag zoals genoemd in deze verordening en in de Participatiewet;

 

de volgende wijziging op de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Vlissingen 2015 heeft vastgesteld:

 

 

 

Aan artikel 5 wordt een tweede lid toegevoegd inhoudende:

De betaling van de toeslag stopt direct indien niet meer aan de voorwaarden voor de individuele studietoeslag als genoemd in deze verordening en/of de Participatiewet voldaan wordt.

 

 

 

Deze wijziging treedt in werking op 1 februari 2019.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Vlissingen d.d. 28 februari 2019

de griffier, de voorzitter,

 

 

 

Mr. F. Vermeulen, Drs. A.R.B. van den Tillaar