Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Eerste wijziging Beleidsregel gebiedsontzeggingen Vlissingen 2017

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
dinsdag 26 maart 2019



Eerste wijziging Beleidsregel gebiedsontzeggingen Vlissingen 2017

Inleiding

Op 27 november 2017 heeft de burgemeester van Vlissingen, na beraadslaging in het driehoeksoverleg van 20 november 2017, de “Beleidsregel gebiedsontzeggingen Vlissingen 2017” vastgesteld.

Deze beleidsregel ziet op het toepassen van de bevoegdheid die de burgemeester heeft op grond van artikel 2:2, vierde lid van de algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 (hierna: Apv Vlissingen) tot het opleggen van een gebiedsontzegging in het kader van de handhaving van de openbare orde.

 

Aanleiding wijzigen beleid

 

 • 1.

  Onlangs heeft een actualisering plaatsgevonden van de Apv Vlissingen. Op grond van het nieuwe artikel 2:65 A is openlijk drugsgebruik op of aan de openbare weg,  

 • 2.

  Voorts komt vanuit de politie en boa’s het signaal dat het opnemen van artikel 2:51 Apv Vlissingen (verboden drankgebruik op een openbare plaats) in de categorie 1 lijst verboden gedragingen die vatbaar zijn voor een gebiedsontzegging een effectief instrument is bij de bestrijding van de verstoring van de openbare orde en veiligheid.  

 • 3.

  In het huidige beleid is het 12 uurs gebiedsverbod opgenomen als aanvulling op het reguliere beleid. In de drie in het beleid aangewezen gebieden (Middengebied, Uitgaansgebied/centrum en Scheldebuurt) mogen de politie en de boa’s bij een openbare orde verstoring, zonder waarschuwing, direct een gebiedsverbod opleggen. Dit gebiedsverbod geldt dan voor een periode van 12 uur. 

  In de praktijk blijkt dat een opgelegde 12 uurs gebiedsontzegging een eventuele reguliere gebiedsontzegging van 6, 8 of 12 weken kan doorkruisen. Om die reden wordt in het beleid opgenomen dat dit niet meer mogelijk is. Een 12 uurs gebiedsverbod geldt in de reguliere procedure als een waarschuwing of voornemen. In het geval van recidive kan een 12 uurs gebiedsontzegging aanleiding zijn voor het opleggen van een reguliere gebiedsontzegging, dan wel een gebiedsverbod op grond van artikel 172A Gemeentewet voor een periode van drie maanden.

   

  Wijzigingen

   

  Artikel 1

  Aan Categorie 1 wordt artikel 2:51 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 toegevoegd.

   

  Artikel 2

  Aan categrorie 3 wordt artikel 2:65A van de Algemene plaatselijke verordening Vlissinen 2013 toegevoegd.

   

  Artikel 3

  Onder het kopje “Recidive” als onderdeel van het 12 uurs gebiedsverbod wordt als derde aandachtsstreepje de volgende tekst toegevoegd:

  -  Krijgt iemand binnen een reguliere gebiedsontzeggingsprocedure een 12 uurs gebiedsverbod opgelegd, dan doorkruist dit verbod de reguliere procedure niet. In de reguliere procedure geldt het 12 uurs gebiedsverbod als waarschuwing of voornemen.

  In het geval van recidive kan een 12 uurs gebiedsontzegging aanleiding zijn voor het opleggen van een reguliere gebiedsontzegging, dan wel een gebiedsverbod op grond van artikel 172A Gemeentewet voor een periode van drie maanden.

   

Inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Eerste wijziging beleidsregel gebiedsontzeggingen Vlissingen 2017. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Vlissingen.

Aldus vastgesteld op 12 maart 2019 door de burgemeester van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar