Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beeldkwaliteitplan ‘Wonen aan de Lammerenburgweg’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 13 maart 2019Beeldkwaliteitplan ‘Wonen aan de Lammerenburgweg’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 28 februari 2019 de gemeenteraad van Vlissingen het Beeldkwaliteitplan ‘Wonen aan de Lammerenburgweg’ heeft vastgesteld en besloten heeft deze onderdeel te laten uitmaken van de Welstandsnota.

 

Het Beeldkwaliteitplan ‘Wonen aan de Lammerenburgweg’ is opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van maximaal 8 woningen aan de Lammerenburgweg en zal als toetsingskader fungeren bij de verdere uitwerking van de bouwplannen. Het plan heeft vanaf 5 juli 2018 t/m 29 augustus 2018 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen reacties op het plan ontvangen.

 

Het beeldkwaliteitplan ‘Wonen aan de Lammerenburgweg’ is digitaal te raadplegen via de website www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Vlissingen, 13 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

drs. A.R.B. van den Tillaar, de burgemeester

mr. drs. ing. M. van Vliet, de secretaris