Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Maatwerk Jachthavenweg

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 6 maart 2019Maatwerk Jachthavenweg

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken het volgende bekend. Op grond van artikel 3.2 lid 8 Besluit lozen buiten inrichtingen worden maatwerkvoorschriften opgelegd voor:

 

  • 1.

    Het lozen van grondwater op het gemeentelijk vuilwaterriool op de locatie Jachthavenweg ong. dit voor de duur van 2 jaar te Vlissingen

 

De maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen van grondwater op het vuilwaterriool langer dan 8 weken wordt toegestaan, indien het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Vlissingen. De beschikking kan ná een telefonische afspraak met dhr. W. Huige van de Afdeling Publiekszaken (tel. 0118-487339) worden ingezien.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, ter attentie van de Commissie voor de bezwaarschriften, 4380GV te Vlissingen.