Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerpbestemmingsplan Stadshaven, Scheldekwartier

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 6 februari 2019

Ontwerpbestemmingsplan Stadshaven, Scheldekwartier

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Stadshaven, Scheldekwartier’ voor een ieder ter inzage ligt.

 

Het bestemmingsplan biedt in Het Dok ruimte voor een gemengd maritiem programma, met ligplaatsen voor jachten bij de woningen, voor passanten én voor de bruine vloot. In het gerestaureerde Dok van Perry wordt de mogelijkheid geboden voor het afmeren van een museumschip. Net buiten het Dok, in het Kanaal door Walcheren is ruimte voor het aanmeren van riviercruiseschepen en wordt de mogelijkheid geboden enkele aanlegplaatsen ten behoeve van het programma in de Timmerfabriek te realiseren. De Basaltkade biedt ruimte voor tijdelijke aanlegplaatsen voor bijvoorbeeld rondvaartboten, charterschepen en afmeervoorzieningen voor bijvoorbeeld beroeps- en dienstvaartuigen. Tevens is er ruimte voor de watertaxi die tussen het station en het Scheldekwartier vaart. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het ontwerpbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan liggen voor een ieder ter inzage vanaf 7 februari 2019 gedurende een periode van zes weken (t/m 20 maart 2019) in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1.

 

De stukken van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van de button ‘Plannen zoeken’, vervolgens het tabblad Plannaam of -nummer selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.BPSN07-ON01. De stukken behorend bij het ontwerpbestemmingsplan zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) en Staatscourant via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Binnen de termijn van zes weken kan een ieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevr. E. Jasperse. Zij is telefonisch bereikbaar onder nr. (0118)487367 en per e-mailadres ejasperse@vlissingen.nl.

 

Vlissingen, 6 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris