Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘SPORTPARKEN EN TUIN VAN VLISISNGEN, 1e PLANWIJZIGING’ VERGROTEN PERCEEL BASISSCHOOL DE VSV (GOVERT FLINCKLAAN 1)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 19 december 2018

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘SPORTPARKEN EN TUIN VAN VLISISNGEN, 1e PLANWIJZIGING’ VERGROTEN PERCEEL BASISSCHOOL DE VSV (GOVERT FLINCKLAAN 1)

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ingevolge de artikelen 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat voor een ieder het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Sportparken en Tuin van Vlissingen, 1e planwijziging’, ter inzage ligt.

Het wijzigingsplan voorziet in het uitbreiden aan de noordzijde van het perceel van basisschool De Vlissingse Schoolvereniging, ten behoeve van het vergroten van het schoolplein en het accommoderen van een kinderdagverblijf.

Het ontwerp-wijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van het wijzigingsplan liggen, voor een ieder ter inzage vanaf 20 december 2018 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 30 januari 2019) in het stadhuis van Vlissingen.

Het ontwerp-wijzigingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen van het ontwerp-wijzigingsplan op deze website is het selecteren van het tabblad bestemmingsplannen, vervolgens het tabblad ID selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.WPSP01-ON01. Het ontwerp-wijzigingsplan met de bijbehorende stukken zijn tevens te raadplegen in het Elektronisch Gemeenteblad.

Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze ten aanzien van dit ontwerp-wijzigingsplan schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer R. Bakker. Hij is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0118-487165 en per e-mailadres rbakker@vlissingen.nl.

 

Vlissingen 19 december 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar, de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet