Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

aanpak illegale bouwwerken op de voorerven bij de woningen in Bossenburgh

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 14 november 2018

aanpak illegale bouwwerken op de voorerven bij de woningen in Bossenburgh

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij hebben besloten dat een aanpak van de illegale bouwwerken op de voorerven bij de woningen in Bossenburgh noodzakelijk is. Begonnen wordt met de uitvoering van deze aanpak in het wijkgedeelte Bossenburgh-zuid. Dit cluster is op de bij deze publikatie behorende tekening aangegeven. Zodra het cluster Bossenburgh-zuid volledig is aangepakt wordt de overstap gemaakt naar het naastliggende cluster. De volgorde-pijlen zijn eveneens op de tekening aangegeven. De globale begrenzing van vervolg-clusters wordt mede afgestemd op het aantal woningen, de eigendomssituatie en de al dan niet aanwezigheid van voorerven. Handhavingsverzoeken uit andere clusters worden, zolang deze clusters nog niet aan de beurt zijn, aangehouden.

Deze geclusterde aanpak vindt plaats op grond van het bestemmingplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg. Dit bestemmingsplan is leidend voor de feitelijke mogelijkheden ter plaatse. Waar in voorkomende gevallen legalisering van bouwwerken mogelijk is wordt de route via de aanvraag-procedure voor een omgevingsvergunning gevolgd. Indien legalisering niet mogelijk is wordt getracht de bouwer/eigenaar op minnelijke basis er van te overtuigen dat afbraak en verwijdering noodzakelijk is. Indien deze pogingen geen resultaat hebben, wordt de route/het proces van aanschrijven, aanmanen en dwangsom gevolgd. De bouwer/eigenaar wordt steeds in redelijkheid de tijd gegeven om tot legalisering over te gaan dan wel tot afbraak en verwijdering.

 

Vlissingen, d.d. 6 november 2018

Burgmeester en wethouders voornoemd.