Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Drank- en Horecawet Hellebardierstraat 11-13

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
donderdag 1 november 2018

Drank- en Horecawet Hellebardierstraat 11-13

 

DRANK- EN HORECAWET

Kennisgeving terinzagelegging

Burgemeester van Vlissingen is voornemens een vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet te verlenen aan de hierna genoemde paracommerciële instelling:

Poppodium de Piek Vlissingen

Hellebardierstraat 11-13

4381 JZ VLISSINGEN

Op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet wordt aan deze vergunning voorschriften verbonden.

Het ontwerp van het besluit met de aanvraag ligt met ingang van 1 november 2018 tot en met 6 december 2018 in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Vlissingen (Paul Krugerstraat 1) tijdens kantooruren voor belanghebbenden ter inzage.

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over aanvraag of ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

Hoogachtend,

Burgemeester van Vlissingen,

namens deze,

teamleider van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving,

A. van Leiden