Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Renoveren 43 woningen Ridderspoorlaan/Tulpenlaan e.o.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
donderdag 23 augustus 2018

Renoveren 43 woningen Ridderspoorlaan/Tulpenlaan e.o.

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor het renoveren van 43 woningen aan de Ridderspoorlaan/Tulpenlaan e.o. op de locaties Ridderspoorlaan 15 t/m 39, Leliënlaan 42 en 44, Pioenlaan 2 t/m 10 en 9 t/m 17, Rozengracht 30 t/m 38 en Tulpenlaan 4 t/m 32 in Vlissingen (17-08-2018)

Bezwaar

Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.