Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan parkeernormering’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 4 april 2018

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan parkeernormering’

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening jo. Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat vanaf 5 april 2018 voor een ieder gedurende zes weken (t/m 16 mei 2018) in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen, ter inzage ligt de papieren versie van het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan parkeernormering’.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het verankeren van de door burgemeester wethouders op 27 maart 2018 vastgestelde ‘Nota parkeernormering Vlissingen 2018-2022’ in alle geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen in de gemeente Vlissingen.

De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via het webadres van de gemeente www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘ontwerp-bestemmingsplannen’). De digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar op de wettelijk verplicht gestelde website via de link www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0718.BPPH01-ON01.

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder zijn zienswijze over dit ontwerp-bestemmingsplan schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met dhr. W. Huige, tel. 0118-487339 of via whuige@vlissingen.nl.

Vlissingen, 4 april 2018,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

mr.drs.ing. M. van Vliet, secretaris