Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan parkeernormering’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 4 april 2018

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan parkeernormering’

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening jo. Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat vanaf 5 april 2018 voor een ieder gedurende zes weken (t/m 16 mei 2018) in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen, ter inzage ligt de papieren versie van het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan parkeernormering’.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het verankeren van de door burgemeester wethouders op 27 maart 2018 vastgestelde ‘Nota parkeernormering Vlissingen 2018-2022’ in alle geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen in de gemeente Vlissingen.

De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via het webadres van de gemeente www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘ontwerp-bestemmingsplannen’). De digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar op de wettelijk verplicht gestelde website via de link www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0718.BPPH01-ON01.

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder zijn zienswijze over dit ontwerp-bestemmingsplan schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met dhr. W. Huige, tel. 0118-487339 of via whuige@vlissingen.nl.

Vlissingen, 4 april 2018,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

mr.drs.ing. M. van Vliet, secretaris