Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving ontwerpbeschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer. Uitgebreide procedure

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
woensdag 28 januari 2015
Postcode en huisnummer:
4386GD 21

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij in het kader van artikel 8.42 Wet milieubeheer maatwerkvoorschriften op leggen:

 

De voorschriften richten zich op welke technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht en welke gedragsregels in acht moeten worden genomen om aan geldende geluidsnormen te voldoen.

 

Inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 januari 2015 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Vlissingen. Deze publicatie en het ontwerpbesluit zijn tevens in te zien op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/publicaties.

 

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Paul Krugerstraat 1, 4380 GV te Vlissingen.

 

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is.