Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Ketelmakerij’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 20 december 2017

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Ketelmakerij’

 

Burgemeester en wethouders maken, op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, bekend dat vanaf 21 december 2017 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 31 januari 2018) in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Ketelmakerij’.

 

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ziet op de realisering van maximaal 86 wooneenheden op de locatie van de voormalige studentenhuisvesting op het Scheldekwartier en het parkeerterrein aan De Willem Ruysstraat, inclusief 10 ligplaatsen in Het Dok. Deze ligplaatsen behoren bij de te realiseren woningbouw. Binnen het voorontwerp is tevens de verlegging van de regionale waterkering opgenomen. De regionale waterkering ligt momenteel rondom Het Dok, maar zal verlegd worden naar de plek waar momenteel de fietsbrug over Het Dok ligt.

 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan met de bijlagen is digitaal te raadplegen via de website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘plannen in procedure’ en vervolgens bij ‘voorontwerp-bestemmingsplannen’).

 

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van dit voorontwerp een inspraakreactie indienen bij ons college.

 

Vlissingen, 20 december 2017

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet