Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan  ‘Claverveld, eerste fase’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 29 november 2017

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan  ‘Claverveld, eerste fase’

Burgemeester en wethouders maken, op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, bekend dat vanaf 30 november 2017 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 10 januari 2018) in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Claverveld, eerste fase’ ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van de eerste fase van de nieuwbouwwijk Claverveld mogelijk en voorziet onder meer in de realisatie van maximaal 108 nieuwbouwwoningen, de aanleg van de wijkontsluitingsweg en andere bij de wijk behorende voorzieningen.

De toekomstige wijk Claverveld is globaal gelegen tussen de Vrijburgstraat, de bebouwde kom van West-Souburg en de Jacoba van Beierenweg. De eerste fase heeft globaal betrekking op de westelijke helft van deze locatie. Op een later moment zal de tweede fase van de wijk Claverveld in procedure worden gebracht en worden ontwikkeld.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan met de bijlagen is digitaal te raadplegen via de website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘plannen in procedure’ en vervolgens bij ‘voorontwerp-bestemmingsplannen’).

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van dit voorontwerp een inspraakreactie indienen bij ons college. Het is tevens mogelijk per e-mail een reactie in te dienen, waartoe het formulier kan dienen, dat aangetroffen wordt op de website bij het bestemmingsplan.

Vlissingen, 2 9 november 201 7

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. d rs. ing. M. van Vliet