Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Onttrekking aan openbaar verkeer

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overig
Publicatiedatum:
woensdag 15 november 2017

Onttrekking aan openbaar verkeer

Logo Vlissingen

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat de gemeenteraad op 2 november 2017 heeft besloten om aan het openbaar verkeer te onttrekken:

  • 1.

    het kadeplatform en het groene talud en het daaraan grenzende water, gelegen aan de Pi et Heinkade;

  • 2.

    een gedeelte van het water van het Kanaal door Walcheren, gelegen aan de afbouw kade van Damen shipyard .

 

Het voornemen om dit te doen, is gepubliceerd op 31 mei 2017. Hiertegen zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

 

Het besluit en de situatietekeningen waarop het te onttrekken weggedeelte en water staat aangegeven, liggen met ingang van 16 november 2017, gedurende zes weken, tot en met 27 december 2017 in het Stadskantoor (Paul Krugerstraat 1) voor een ieder ter inzage.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, afdeling Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Binnen de genoemde termijn kan bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van genoemde Rechtbank