Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Dakkapel Grieglaan 7

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 9 augustus 2017
Postcode en huisnummer:
4384MC 7

Dakkapel Grieglaan 7

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op de locatie Grieglaan 7 in Vlissingen (03-08-2017)

Bezwaar

Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.