De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel verworpen, dat een verbod op asbestdaken mogelijk maakt. Dit betekent dat er geen plicht tot het saneren van deze daken bestaat. 

Landelijk Programmabureau

Het Landelijk Programmabureau 'Versnellingsaanpak Asbestdaken sanering' gaat door met verschillende acties uit de versnellingsaanpak. Zo wordt de Landelijke Asbestdakenkaart(externe link) verder ontwikkeld en blijft de website www.asbestversnelling.nl(externe link) bestaan.

Verwijderen asbestgolfplaten

Particulieren mogen nog steeds zelf hun geschroefde golfplaten (maximaal 35 vierkante meter per perceel) verwijderen. Wel moet u eerst een sloopmelding doen op het Omgevingsloket(externe link). Een sloopmelding is gratis, u betaalt alleen het speciale plastic waarin u het asbest verpakt.
Is uw dak groter of wilt u bedrijfsmatig (of als instelling) asbest verwijderen? Dan moet u dat laten doen door een gecertificeerd bedrijf.

Zie ook de productpagina Asbest, melding.