Asbestdaken

De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel verworpen, dat een verbod op asbestdaken mogelijk maakt. Dit betekent dat er geen plicht tot het saneren van deze daken bestaat. 

Landelijk Programmabureau

Het Landelijk Programmabureau 'Versnellingsaanpak Asbestdaken sanering' gaat door met verschillende acties uit de versnellingsaanpak. Zo wordt de Landelijke Asbestdakenkaart verder ontwikkeld en blijft de website www.asbestversnelling.nl bestaan.

Verwijderen asbestgolfplaten

  • Particulieren mogen nog steeds zelf hun geschroefde golfplaten (maximaal 35 vierkante meter per perceel) verwijderen.
    Wel moet u eerst een sloopmelding doen op het Omgevingsloket. Een sloopmelding is gratis, u betaalt alleen het speciale plastic waarin u het asbest verpakt;
  • Is uw dak groter of wilt u bedrijfsmatig (of als instelling) asbest verwijderen? Dan moet u dat laten doen door een gecertificeerd bedrijf.

Zie ook de productpagina Asbest, melding.