Via de Jeugdwet kan de voorziening ambulante jeugdhulp aangevraagd worden. Ambulante jeugdhulp betekent: 'hulp aan huis', maar het kan ook zijn dat u naar de praktijk van de zorgaanbieder gaat.

Voor wie is ambulante jeugdhulp bedoeld?

Ambulante hulp is er voor kinderen, jongeren en gezinnen. Meestal is er een hulpvraag over opvoeden en opgroeien. In een persoonlijk gesprek bespreken we uw situatie. We kijken samen wat u zelf kunt oplossen en welke hulp er nodig is via de Jeugdwet.

Waarbij kunt u ambulante hulp aanvragen?

Er kan bijvoorbeeld hulp nodig zijn om de volgende reden.

  • Er zijn problemen bij de opvoeding. Hierbij kunnen zowel de ouders/verzorgers als kinderen worden begeleid;
  • Er zijn spanningen vanwege een scheiding;
  • Er is begeleiding nodig bij een ziekte of beperking van een kind/jongere;
  • Een kind/jongere heeft last van (faal)angst of depressie;
  • Een kind/jongere is verslaafd aan games of verdovende middelen;
  • Er is een onveilige situatie in of buiten het huis. Denk hierbij aan bedreiging of geweld.

Is aanvullende ondersteuning nodig?

Het gezin is de basis. Ouders en verzorgers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van een kind. Daar waar het eigen vermogen tekort schiet, kan de gemeente ondersteunen via de Jeugdwet.
Binnen de Jeugdwet zijn er verschillende vormen van jeugdhulp mogelijk. Dit noemen we voorzieningen. Het kan ook zijn dat we u verwijzen naar een welzijnsorganisatie waar u terecht kunt voor hulp zonder beschikking van de gemeente. We bespreken dit tijdens een persoonlijk gesprek.

Welke zorgaanbieders bieden ambulante begeleiding?

Heeft u een beschikking ontvangen waarop staat dat uw aanvraag is goedgekeurd? Dan volgt de keuze voor een zorgaanbieder. De zorgaanbieder moet een contract hebben met Jeugdinkoop Zeeland. Deze organisatie maakt contractafspraken voor de 13 Zeeuwse gemeenten.
Bekijk het overzicht van zorgaanbieders op de website van Jeugdinkoop Zeeland.