Woning voor andere doeleinden gebruiken

Als u een woning voor andere doeleinden wilt gebruiken, kunt u deze ‘onttrekken aan het woonruimtebestand’. Hier heeft u een vergunning voor nodig. Dit geldt voor de volgende situaties:

 • Het omvormen van de woonruimte tot bedrijfsruimte;
 • Het omvormen van de woonruimte tot kantoor of winkel;
 • Het samenvoegen van meerdere woonruimten tot 1 woonruimte;
 • De kamergewijze verhuur van de woonruimte;
 • Sloop van de woonruimte.

De vergunning woonruimte-onttrekking wordt in principe alleen verleend in combinatie met een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’.

Aanvragen

U kunt bij de gemeente een aanvraag indienen. U kunt hiervoor het formulier woningonttrekking omzetting samenvoeging gebruiken. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina. Na ontvangst neemt een deskundige van de gemeente contact met u op voor het maken van een afspraak.

In uw aanvraag dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

 • Naam, adres, telefoonnummer van de eigenaar van de woning;
 • Informatie over de huidige situatie;
  • Aantal kamers;
  • Woonoppervlak;
  • Woonlaag;
  • Staat van onderhoud;
 • Huur- of koopprijs;
 • Informatie over de beoogde situatie;
  • Bestemming;
  • Bouwtekening/bouwvergunning;
  • Compensatievoordeel;
 • Gegevens bij voorgenomen samenvoeging:
  • Verwachte huur- of koopprijs;
  • Naam van de toekomstige bewoner(s);
  • Omvang van het huishouden van de toekomstige bewoner(s);
  • Schriftelijke verklaring van toestemming van de huurder.

Kosten

Wat zijn de kosten van een vergunning?

Dit is afhankelijk van de aanvraag.

Heeft deze informatie u geholpen?