Wilfried Boonman

De heer W.C.M. (Wilfried) Boonman is 3e locoburgemeester. 

Beleidsterreinen

 • Bereikbaarheid en verkeer;
 • Subsidies;
 • North Sea Port;
 • Parkeren;
 • Citymarketing en toerisme;
 • Binnenstad;
 • Cultuur en erfgoed;
 • Evenementenbeleid;
 • Nollebos-Westduinpark;
 • Milieuhandhaving en RUD.

Projecten

 • Scheldekwartier;
 • Visie Arsenaalgebied;
 • Spuikom (SARCC);
 • Collegeopdracht herinrichting Walstraat Noord /Scheldeplein.

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid Algemene vergadering van aandeelhouders North Sea Port, onbezoldigd;
 • Lid Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District, onbezoldigd;
 • Lid AB RUD.

Overige nevenfuncties

 • Geen.

Comité van aanbeveling

 • Geen.

Contactgegevens