Wetenschappelijk onderwijs

In Zeeland zijn 2 scholen waar u wetenschappelijk onderwijs kunt volgen. De Open Universiteit Nederland en de Roosevelt Academy.  

Open Universiteit Nederland

De Open Universiteit Nederland (opgericht in 1984) verzorgt als enige universiteit in Nederland 'open hoger afstandsonderwijs'.
Het studiecentrum is dé ontmoetingsplaats voor studenten. Studenten kunnen er terecht voor begeleiding, studieadvies en voor deelname aan activiteiten in de sfeer van academische vorming. Verder kunnen ze er tentamens afleggen, werken aan een computer of een afspraak maken met een mentor. Het studiecentrum van de Open Universiteit Vlissingen is gevestigd in het gebouw van de HZ University of Applied Sciences.

Roosevelt Academy

In 2004 opende in Middelburg de Roosevelt Academy haar deuren. De academie is een samenwerkingsverband tussen de HZ University of Applied Sciences en de Universiteit van Utrecht. De Roosevelt Academy is geen doorsnee universitaire opleiding. Het is een kleinschalig instituut dat onderwijs biedt aan studenten met een internationale ambitie. De internationale bacheloropleiding geeft Engelstalig onderwijs en bevat bijna alle academische disciplines.
De naam Roosevelt Academy is gekozen om de relatie met het Roosevelt Studiecentrum in Middelburg te benadrukken. Dit studiecentrum richt zich op bestudering van de Amerikaanse cultuur en historie.