Op basis van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB), kan de gemeente Vlissingen bepaalde vergunningen en subsidies weigeren of intrekken. Hierbij is dan sprake van "ernstig gevaar dat de vergunning of subsidie wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld". Ook kan de gemeente op basis van Wet BIBOB gegadigden voor bepaalde overheidsopdrachten van gunning uitsluiten.

Toetsing

Bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente een van de partijen is, kan in bepaalde gevallen een BIBOB toets worden toegepast. Deze toets start met de vraag een landelijk vastgesteld BIBOB vragenformulier in te vullen, dat in eerste instantie door de gemeente wordt getoetst en beoordeeld.

BIBOB coördinator gemeente Vlissingen 

De BIBOB coördinator kan u informeren en adviseren als u vragen heeft over de Wet BIBOB of bij het invullen van het vragenformulier. Deze is bereikbaar via telefoonnummer 14 0118.

Bureau BIBOB

Om te bepalen of sprake is van een gevaar, kan de gemeente bij het landelijke bureau BIBOB (onderdeel Ministerie van Justitie) een advies vragen. 
Het Bureau BIBOB heeft de mogelijkheid hierbij ook bronnen te raadplegen, die de gemeente zelf niet kan raadplegen. Zoals de Belastingdienst, de Centrale Justitiële Documentatie Dienst en de Immigratie en Naturalisatie Dienst. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeente.

Heeft deze informatie u geholpen?