Westerzicht, wijkgerichte aanpak

We gaan de openbare ruimte van Westerzicht vernieuwen voor toekomstige generaties. In het projectgebied wordt de riolering en verharding vervangen. Daarnaast gaan we de wijk klimaatbestendig maken waarbij veel aandacht is voor groen. Hiervoor maken we een nieuw ontwerp, waarbij ook de wijkbewoners worden betrokken.

Denk en doe mee!

Bewoners konden tot en met 6 maart 2024 via de website van doemee Vlissingen meedenken en meedoen over het schetsontwerp.
U kunt het schetsontwerp bekijken voor de wijk en een reactie achterlaten of een vraag stellen. Daarnaast is het mogelijk om u in te schrijven voor de klankbordgroep 'Inrichting middengedeelte Westerzicht'.

Inloopbijeenkomst 27 februari 2024

Op 27 februari organiseerden we een inloopbijeenkomst in wijkcentrum Het Bolwerk. Aanwezigen konden het schetsontwerp bekijken, vragen stellen en een reactie achterlaten.

Schetsontwerp

Het schetsontwerp wordt vervolgens verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en waar mogelijk worden ook de reacties daarin verwerkt. Het voorlopig ontwerp werken we daarna uit in een definitief ontwerp.
We starten in 2025 met de werkzaamheden.

Contact

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, laat ons dat weten via een e-mail naar gemeente@vlissingen.nl, ter attentie van werkvoorbereider de heer E. Rottier. Ook bereikbaar via telefoonnummer 14 0118.